להלן שאלות נפוצות שנשאלו , לגבי התיקון לחוק והתשובות להן :
שאלות ותשובות לתיקון מס' 10 ו-15 ביטוח ספורטאים – חוק הספורט
 

על פי הוראות חוק הספורט , במקרה כזה האגודה , פטורה מעריכת ביטוח לפי הוראות חוק הספורט .
עדיין במקרה של תאונה הספורטאי יכול להגיש תביעה כנגד האגודה על פי דיני הנזיקין הכלליים,  ולצורך כך בכל מקרה על האגודה להחזיק ביטוח צד ג' בגבולות אחריות מתאימים.
הספורטאי לא יוכל לתבוע את האגודה במקרה זה בגין כך שלא ערכה לספורטאי ביטוח על פי הוראות חוק הספורט.

הספורטאי יכול לתבוע את האגודה,  אבל הוא צריך להוכיח כי האגודה אחראית לנזק , לדוגמא התרשלה כלפיו ולכן זאת הסיבה לנזק שנגרם לו.
אם הספורטאי לא יכול לבסס תביעה כנגד האגודה במקרה כזה , הוא לא יהיה זכאי לפיצוי או שיפוי , מאף גורם , למעט אולי קצבת נכות מהביטוח הלאומי.
לכן המלצתנו במקרה כזה הינה לשקול עריכת ביטוח תאונות אישיות , על אף שאין חובה כזאת. גם אם הספורטאי משתכר במקום עבודה אחר (שלא מהאגודה עקב פעילותו הספורטיביתהוא לא יהיה זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי או ממקום עבודתו.

החוק שותק לגבי נושא זה , לכן הנחת העבודה שאין דין מיוחד לשחקנים זרים וחל עליהם מה שחל על כלל הספורטאים .

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינו כולל בשנת הלימודים הבאה (תשע"ז), החרגה לפעילות ספורטיבית.

השחקן פטור, ככל שההשתכרות נובעת בתמורה להשתתפות בתחרויות ספורט. גם שחקן המוגדר כלא מקצועני או אשר משחק בקבוצה  שאיננה מוגדרת כקבוצה מקצוענית ואשר מרוויח בתמורה להשתתפויות בתחרויות ספורט שכר מעל שכר המינימום החודשי פטור.

הבחינה בחוק היא לגבי שכר חודשי , כלומר מי שמשתכר בחודש אחד יותר משכר המינימום פטור. לגבי מקריים גבוליים או שקיים לגביהם ספק, הייתי ממליץ לנהוג בשמרנות ולערוך ביטוח לספורטאים על פי חוק הספורט ותקנותיו.

ספורטאים כאמור שהם תלמידים, המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה, ונוסעים מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך, מבוטחים במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים על פי הפוליסה בשנה"ל שבה מתבצע הביטוח.
ככל שהנסיעה איננה מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך, יש לדאוג לערוך ביטוח מיוחד לתלמידים , שנוסעים לחו"ל.

פטורים: תלמידים הלומדים במערכת החינוך ומבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ספורטאים אשר משתכרים בגין פעילותם ספורטיבית מעל לשכר המינימום החודשי.

חיובי . חוק חינוך חובה חל היום החל מגיל 3. ההגדרה בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים בתשע"ז. "תלמיד" מי שחל עליו חוק לימוד חובה וצורף להסדר ביטוח זה.

אינני יודע מה בסיס ההעסקה של "הזרים",  אם משלמים בגינם ביטוח לאומי והם מבוטחים בביטוח הלאומי בענף נפגעי  תאונות עבודה , אז יהיו פטורים כמובן בהנחה שמשתכרים מעל שכר מינימום.

אכן ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לא מכסה טיפולי שיניים. אין חובה חוקית לערוך ביטוח ברכיב זה לספורטאים תחרותיים והקבוצה לא תהיה חשופה לתביעת רשלנות.
תיקון 10 לחוק הספורט לא קובע שכל מרכיבי הביטוח הנדרשים לפי התקנות של חוק הספורט צריכים להתקיים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים , כדי לפטור את הספורטאים מחובת הביטוח לפי חוק הספורט. מספיק שהפעילות תהיה מבוטחת בפוליסת התלמידים.