חוקים ותקנות

מרכז הספורט הארצי לבית"ר

נהלים וקריטריונים למתן סיוע כספי לאגודות ספורט

להורדה

נוהל מרכז ביתר למתן סיוע מקצועי מעודכן

להורדה

טופס הסכם שירותים להצטרפות למרכז

להורדה

דילוג לתוכן